24
października
2016

Ogłoszenie o naborze nr 1/2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020 na operacje w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Nowoczesna infrastruktura podstawą jakości życia”.

18
października
2016

Numer identyfikacyjny producenta

Uprzejmie informujemy, że każdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w ramach działań zaplanowanych w Lokalnej Strategii Rozwoju musi posiadać numer identyfikacyjny producenta nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

17
października
2016

Szkolenie dla członków Rady i pracowników Biura

W dniu 12 października 2016 roku odbyło się szkolenie dla członków Rady i pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo" w zakresie Metodyki oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach LSR.

17
października
2016

Konferencja inaugurująca wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju

W dniu 12 października 2016 roku w Zajeździe "Oaza"  Całownia odbyła się Konferencja inaugurująca wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego  przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”  na lata 2016-2022 dla obszaru gmin: Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc, Szczutowo, Zawidz oraz miasta Sierpca. 

14
października
2016

Szkolenie dla Beneficjentów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo" zaprasza na drugie bezpłatne szkolenie dla potencjalnych beneficjentów dotyczące wsparcia na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w nowym okresie programowania PROW 2014-2020.

06
października
2016

Konsultacje dotyczące zmian w kryteriach wyboru operacji

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”  rozpoczyna proces konsultacji społecznych w sprawie zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru. Potrzeba dokonania zmian podyktowana została wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

03
października
2016

Relacja ze szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów

W dniu 30 września 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyło się szkolenie skierowane do potencjalnych Beneficjentów, w szczególności przedstawicieli grup defaworyzowanych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

20
września
2016

Szkolenie dla Beneficjentów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo" zaprasza na bezpłatne szkolenie dla potencjalnych beneficjentów dotyczące wsparcia na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w nowym okresie programowania PROW 2014-2020.

12
września
2016

Wejście w życie rozporządzenia zmieniającego w ramach poddziałania 19.2

Informujemy, że w dniu 25 sierpnia zostało podpisane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w Dzienniku Ustaw rozporządzenie zmieniające zostało ogłoszone w dniu 2 września 2016 r. 

06
września
2016

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dnia 19 sierpnia 2016 r.

Przedstawiamy wyniki zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia dla członków Rady i pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo"

06
września
2016

Zakończenie I Powiatowo - Gminnego Pleneru Malarskiego

4 września 2016 roku podczas VI Powiatowo - Gminnych Dożynek w Szczutowie odbyło się oficjalne zakończenie pleneru malarskiego, jego podsumowanie i prezentacja efektów działań artystów. 

01
września
2016

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dn. 22 sierpnia 2016 roku

Przedstawiamy wyniki zapytania ofertowego na zaprojektowanie i wykonanie banerów typu roll-up.

22
sierpnia
2016

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

na zaprojektowanie i wykonanie banerów typu roll-up

19
sierpnia
2016

Zapytanie ofertowe - szkolenie

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia
dla członków Rady i pracowników biura
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo"

29
lipca
2016

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy

Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na  wolne stanowisko pracy : Specjalista do spraw aktywizacji i animacji została wyłoniona Pani Martyna Borowska, zam. Sierpc.

 
© 2011 LGD Sierpeckie Partnerstwo     by Twórcy.pl